Sweeburg helpt Graafschap College

Sweeburg ondersteunt opleiding Smart Building

Sweeburg ondersteunt de nieuwe opleiding Smart Building (niveau 4), die het Graafschap College in Doetinchem aanbiedt. De instelling voor beroepsonderwijs komt de laatste jaren vaker met dit soort nieuwe initiatieven. Dit zijn tijdrovende, intensieve klussen waarbij afstemming met het bedrijfsleven cruciaal is. Toekomstbestendig onderwijs vraagt om een flexibel leersysteem, dat structureel kan inspelen op ontwikkelingen, innovaties en een Leven Lang Ontwikkelen. Ook hiervoor is nauwe afstemming met de sector nodig. Kortom, voor het vormgeven van krachtig, innovatief mbo-onderwijs in de bouw is samenwerking en flexibiliteit nodig. Sweeburg draagt hieraan bij met de inzet van onderwijskundige expertise.

Bekijk onze projecten!

Ben je benieuwd naar meer informatie de projecten van Sweeburg? Klik hieronder en lees meer!

Onze projecten

Neem contact met ons op!