Blog | Open badges

Open badges: wat zijn het en wat heb je eraan?

Open badges zijn aan een flinke opmars bezig in de onderwijswereld. Er wordt flink geëxperimenteerd met deze digitale insignes, die laten zien dat iemand bepaalde kennis en vaardigheden in huis heeft. Maar het onderwijs zou het onderwijs niet zijn, als er ook niet veel discussie was over de waarde van badges. In deze blog lees je meer over hoe open badges worden gebruikt en wat de voordelen ervan zijn.

Open badges bestaan sinds 2011. De Mozilla Foundation maakte toen de technologische infrastructuur beschikbaar die nodig is om ze uit te geven. Sindsdien heeft vooral het bedrijfsleven het concept omarmd. Door hun naam aan badges te verbinden, maken organisaties zichtbaar dat ze ‘een leven lang leren’ ondersteunen. Dat is goed voor hun uitstraling. Daarnaast verkleinen ze zo het gat tussen wat in het onderwijs wordt geleerd en wat de praktijk vraagt.

Open badges: vorm van gamification

Echt nieuw is het idee van badges niet. Bij scouting is het altijd al gebruikelijk om insignes op de borst te spelden, als er weer nieuwe scoutingvaardigheden zijn opgedaan. Ook in de gamewereld zag je badges al langer, zoals een badge voor elk nieuw level als stimulans om door te spelen. Op soortgelijke wijze zet Fitbit badges in. Deze activiteitentracker kent ruim honderd badges om gebruikers te motiveren in beweging te blijven, zoals de Penguin-badge voor het lopen van zeventig mijl.

Badges sparen in een wallet of backpack stimuleert

Een badge in het onderwijs kun je zien als een digitale variant van een certificaat. Ontvangers kunnen open badges in een e-portfolio, badge wallet of backpack stoppen, wat een stimulans is om de verzameling compleet te maken. Ze kunnen badges vergaren door een complete cursus te doen (bijvoorbeeld alle onderdelen van Microsoft Office, Word, Excel én PowerPoint). Ook het afronden van tussentijdse stappen levert vaak badges op. Het opknippen van onderwijs in kleinere eenheden heet micro-credentialing.

Open badges hebben voordelen voor:

  • Ontvangers: zij kunnen shinen met hun prestaties door badges op social media te delen. Zo worden ze op LinkedIn vaker gevonden door potentiële werkgevers. Een foto van de diploma-uitreiking zakt snel op de tijdlijn, maar een badge blijft zichtbaar. Het is bovendien mogelijk badges te ‘endorsen’ (onderschrijven). Een badge krijgt meer gewicht als Microsoft of IBM hem aanbeveelt.
  • Uitgevers van badges: zij kunnen talent aan zich binden en ontwikkelen. Badges verleiden cursisten om steeds een volgende stap te zetten.
  • Werkgevers: badges motiveren om aan loopbaanontwikkeling te doen. Verder geldt dat wanneer ze goed vindbaar zijn op internet, het makkelijker wordt mensen te vinden met bepaalde kwaliteiten.

Vrees voor wildgroei

De discussie over badges gaat vaak over het feit dat iedereen badges kan uitgeven. Dat zou wildgroei in de hand werken. Daarom gaan er stemmen op voor Europese richtlijnen, zodat een badge in verschillende landen voor hetzelfde staat. Met een centrale database wordt het gemakkelijker om mensen te vinden die over de juiste kwalificaties beschikken.

Open badge bij Sweeburg altijd verifieerbaar

Sweeburg helpt organisaties bij het ontwikkelen van open badges en geeft ze ook zelf uit. Dit gebeurt in MBO toepassingen volgens de richtlijnen van de ‘Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur MBO’. Een badge heeft daardoor een verifieerbare waarde. Ook in projecten in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) past Sweeburg badges toe. Jongeren ontwikkelen binnen MDT-trajecten bepaalde werkskills. Werkgevers hebben na onderzoek tien werkskills aangewezen die elk goed zijn voor een badge. Dat maakt het leuker om mee te doen aan een maatschappelijk project. De waarde ervan voor de jongere en werkgevers neemt ook sterk toe.

Meer weten over open badges? Neem dan contact met ons op of kijk verder op onze website. 

Neem contact op