Effectief online lesgeven

Achtergrond cursus

Trainingen en lessen worden steeds meer vanuit thuis gegeven en gevolgd. Hiervoor worden vaak teams, zoom of andere conferentietools gebruikt. Docenten en trainers worstelen met het gebruik van tools. Hoe kun je ervoor zorgen dat je jouw studenten en deelnemers boeit, interesseert en actief jouw les volgen. In deze cursus maak je kennis met verschillende online tools, online etiquette en hoe jij jouw training of les interactiever, uitdagender en effectiever kan maken.

Doel

Na het volgen van de cursus weet/kan je:

Welke online etiquette er zijn voor:

 • Etiquette bij interactieve bijeenkomsten.
 • Etiquette bij uitleg voor groepen tot max 35 personen.
 • Etiquette bij uitleg voor 35+ personen.

Welke set-ups trainers kunnen gebruiken en wat de effecten zijn van: 

 • Set-ups met alleen laptop.
 • Set-up smet laptop, losse webcam.
 • Set-ups met laptop, losse webcam, groot beeldscherm.

Welke digitale vergadertools er zijn en hoe je deze kunt gebruiken:

 • Teams: breakoutrooms, chatten, scherm delen, plug-ins.
 • Zoom: breakoutrooms, chatten, scherm delen, plug-ins.
 • Skype: breakoutrooms, chatten, scherm delen, plug-ins.
 • Hang-out: breakoutrooms, chatten, scherm delen, plug-ins.

Hoe je verschillende digitale tools kunt gebruiken, onder andere:

 • Miro;
 • Mentimeter;
 • Socrative;
 • Google Forms;
 • Go Formative;
 • Kahoot;
 • Padlet.

Afronding

Na deelname aan de cursus ontvang je een certificaat en een open badge.

Terug naar cursusoverzicht

Inschrijven