Effectief werken met een ELO

Achtergrond cursus

Veel organisaties hebben het delen van papieren cursusmateriaal vervangen door een elektronische leeromgeving (ELO). Deze wordt vaak niet optimaal gebruikt, terwijl de organisatie overtuigd is van de meerwaarde die de ELO kan hebben. Daarom bieden wij een cursus om  instructeurs, trainers en docenten handvatten te geven om een ELO beter te gebruiken in de voorbereiding van de leergang zodat het leereffect van de bijeenkomsten ook groter is.

Doel

Na het volgen van de cursus:

  • Weet je waar voorbereidend materiaal van een cursus aan moet voldoen.
  • Ben je beter in staat de voorkennis te activeren.
  • Ben je beter in staat het voorwerk te controleren.
  • Kan je gebruik maken van de 70-20-10 regel voor leren en ontwikkelen.

Afronding

Na deelname aan de cursus ontvang je een certificaat.

Terug naar cursusoverzicht

Inschrijven