Interne Bedrijfsschool

Wij helpen met maatwerk, gericht op het realiseren van krachtige leermomenten die organisaties doen groeien.

Interne bedrijfsschool bij Sweeburg

Wij zien een sterk toenemende vraag naar eigen bedrijfsopleidingen, een bedrijfsschool of bedrijfsacademie. Organisaties zien in de combinatie van werken en leren een kans om in een snel veranderende arbeidsmarkt schaars talent aan zich te binden, opgebouwde kennis te behouden en een leercultuur te stimuleren die helpt om continu te verbeteren en te innoveren. Het ontwikkelen van een bedrijfsschool is een vak. Sweeburg helpt met maatwerk, gericht op het realiseren van krachtige leermomenten die organisaties doen groeien.

Waarom een interne bedrijfsschool beginnen?

Bedrijven introduceren een eigen school om allerlei redenen. De belangrijkste zijn:

 1. Perfecte kans om de vakmensen te ‘maken’ die nu niet voorhanden zijn.
 2. Aanwas vanuit de bedrijfsschool maakt minder kwetsbaar voor verlies van kennis bij uitval of vertrek van huidig personeel.
 3. Oudere en gespecialiseerde werknemers kunnen er hun kennis overdragen: dit borgt specifieke expertise en draagt bij aan duurzame inzetbaarheid, ze blijven een zinvolle bijdrage leveren aan de organisatie.
 4. Een bedrijfsschool maakt een werkgever aantrekkelijk, omdat die daarmee een leven lang leren faciliteert.

Bedrijfsschool is van deze tijd door blended learning

Bedrijfsscholen maken tegenwoordig veel gebruik van blended learning. Ze combineren praktijkonderwijs met digitale leermethoden die op afstand te gebruiken zijn. Deze mix heeft veel voordelen, onder andere:

 • Grotere mate van zelfstandig leren, in eigen tempo.
 • Tijd- en plaats onafhankelijke instructies en communicatie.
 • Efficiënter gebruik van lestijd door Flipping the Classroom: in de ‘omgedraaide klas’ wordt klassikale lestijd niet meer gebruikt voor instructie. Dat gebeurt online, in de eigen tijd van de deelnemer. Ze komen dus voorbereid naar de les, waarna ze samen verder werken aan lesstof of verdiepende opgaven. Dat maakt bijeenkomsten effectiever en zorgt voor reductie van kosten.

De inrichting van de bedrijfsschool of interne opleiding is maatwerk. Sweeburg is hier expert in en helpt met de volgende onderdelen:

 • Ondersteuning bij keuze en inrichting van een elektronische leeromgeving (ELO).
 • Het (samen met contentleveranciers) maken van (online) leermiddelen.
 • Het opstellen van leerdoelen.
 • Ontwikkelen van toetsen en examenopdrachten.
 • Opleiden en ontwikkelen van docenten, trainers en instructeurs.
 • Het opleiden van beoordelaars.
 • Opzetten van een examencommissie.
 • Het ontwikkelen van online certificaten en digitale (Open) Badges (bewijs van verworven vaardigheid of competentie).
 • Inrichten hybride instructie lokalen.
 • Het maken van koppelingen tussen (content van) bedrijfsleven en MBO/HBO studies.

Bij de opzet kan rekening worden gehouden met specifieke bedrijfsomstandigheden. Als er bijvoorbeeld piekmomenten zijn door seizoensinvloeden, kan het programma zo worden ingericht dat lessen op rustige momenten worden gegeven. Soms is een bedrijfsschool een oplossing voor organisaties die in een transitiefase zitten. Voor hen kan het een optie zijn om de school tijdelijk te laten zijn.

Een bedrijfsschool begint altijd klein, zodat direct resultaat wordt geboekt. Zo biedt een eigen opleiding veel voordelen. Medewerkers zijn beter toegerust voor werken binnen je bedrijf, je experts worden ontlast en je bent minder kwetsbaar voor uitval van deskundigen. Andere, meer praktische, voordelen zijn dat medewerkers minder fouten maken, waardoor je bijvoorbeeld minder materiaal verspilt.

Waarom Sweeburg?

Sweeburg is een specialist die niet op de stoel gaat zitten van experts, maar hen ondersteunt om kennis zo goed mogelijk over te dragen. Een korte didactische cursus is vaak een pré om dit voor elkaar te krijgen. Daarnaast is Sweeburg sterk in het inrichten van een online omgeving voor eigentijdse, slimme en inspirerende vormen van individueel onderwijs en groepslessen. Zo draagt Sweeburg bij aan het stijgen van het kennisniveau in de organisatie, het verbeteren van prestaties en dus aan versterking van de concurrentiepositie.

Benieuwd naar meer informatie over de Interne Bedrijfsschool van Sweeburg? Open onze folder! 

Open de folder

Neem contact op!

Op zoek naar meer informatie over de interne bedrijfsschool? Neem contact met ons op via onderstaand formulier!

Neem contact op!