Moodle Toetsconstructie

Achtergrond cursus

Moodle Toetsconstructie is een klassikale cursus waarbij je theorie en praktijk afwisselt. Je gaat actief aan de slag met het opzetten van je eigen online toets-systeem en het zelfstandig ontwikkelen van deze toetsen (toetsvragen). Je kunt ook eigen casussen inbrengen voor maximaal rendement.

Doel

Na het volgen van Moodle Toetsconstructie kun je een toetsmatrijs ontwikkelen (een blauwdruk van een toets) en construeer je toetsvragen op basis van:

  • Het type leerdoel (kennis, inzicht en toepassen);
  • Validiteit;
  • Betrouwbaarheid;
  • Authenticiteit;
  • Transparantie.

Verder schrijf je heldere (korte) open vragen en multiplechoicevragen en niet meervoudig interpreteerbare vragen. Ook kun je de juiste scoring toewijzen aan toetsvragen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van onderwerpen in de toets, leer je antwoordmodellen en een digitale cesuur te maken en pas je fraudebeperkende maatregelen toe.

Afronding

Na deelname aan de cursus ontvang je een certificaat.

Terug naar cursusoverzicht

Cursusdata