Train de trainer

Achtergrond cursus

De snelheid in technische ontwikkelingen, de hogere leeftijd, het langere doorwerken, het missen van bevlogenheid bij medewerkers, veranderingen in de interne organisatie en het werken in de regio in plaats van op de vestiging benadrukt het belang van een leven lang leren. De cursus Train de Trainer bevordert een leven lang leren, doordat specialisten leren hoe zij kennis kunnen delen met collega’s. De cursus bevordert het overdragen van interne kennis en vaardigheden op medewerkers. 

Doel

Doel van de cursus is de leercultuur binnen de organisatie te bevorderen. De leerdoelen van de workshops en daarbij behorende coaching zijn:

  • Medewerkers kunnen SMART beschreven leerdoelen opstellen.
  • Medewerkers kunnen zelfstandig trainingen voorbereiden en structureren.
  • Medewerkers kunnen verschillende didactische werkvormen toepassen.
  • Medewerkers kunnen zelfstandig trainingen uitvoeren.
  • Medewerkers maken bij het presenteren bewust gebruik van verbale en non-verbale communicatietechnieken.
  • Medewerkers weten hoe zij feedback en feedforward kunnen geven en ontvangen.
  • Medewerkers zijn bewust van de eigen sterktes en zwaktes.

Afronding

Na deelname aan de cursus ontvang je een certificaat en een open badge.

Terug naar cursusoverzicht

Inschrijven