Vervolg train de trainer

Achtergrond cursus

De snelheid in technische ontwikkelingen, de hogere leeftijd, het langere doorwerken, het missen van bevlogenheid bij medewerkers, veranderingen in de interne organisatie en het werken in de regio in plaats van op de vestiging benadrukt het belang van een leven lang leren. De cursus Train de Trainer bevordert een leven lang leren, doordat specialisten leren hoe zij kennis kunnen delen met collega’s. De cursus bevordert het overdragen van interne kennis en vaardigheden op medewerkers.

Doel

Doel van de cursus is de leercultuur te bevorderen. De leerdoelen van de workshops zijn:

  • Medewerkers kunnen zelfstandig instructies en kennissessies uitvoeren.
  • Medewerkers kunnen inspelen op groepsdynamieken en groepsprocessen.
  • Medewerkers kunnen zichzelf positioneren als trainer.
  • Medewerker kan naast fysieke, ook digitale trainingen verzorgen.
  • Meer eigenaarschap op leren en verbeteren.
  • Een cultuurverandering, waarbij leren en samenwerken bevorderd wordt.
  • Hogere productiviteit en duurzame inzetbaarheid.
  • Mix van formeel en informeel leren.
  • Aantrekkelijker werkgeverschap.

Afronding

Na deelname aan de cursus ontvang je een certificaat en een open badge.

Terug naar cursusoverzicht

Inschrijven