Onze projecten

Wij dragen bij aan veel verschillende projecten. Lees hieronder wat de projecten inhouden en hoe Sweeburg heeft bijgedragen aan een goed resultaat.

Duurzaam leren in de mechanisatiebranche

Samen in Beweging. Zo luidt de titel van een pilotproject van Sweeburg met 14 bedrijven uit de mechanisatietechniek. Het doel: inhoud geven aan visie en beleid voor duurzame inzetbaarheid. Elk bedrijf doorliep een maatwerktraject en boekte resultaat op gebied van bewustwording, ontwikkeling en activering.

Lees hier verder

Onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen

Minder energie verbruiken, minder CO2 uitstoten, zuiniger omgaan met grondstoffen. De bouw- en installatiesector staat voor grote uitdagingen, ook in Noordoost-Brabant. BIM5 is een publiek-private samenwerking waarin Sweeburg onderwijs ontwikkelt voor toekomstbestendige vakmensen. We werken onder meer aan nieuwe opleidingen en inspirerende leeromgevingen en kennissessies.

Onderzoek Anders inrichten van werk

In opdracht van een scholingsfonds deed Sweeburg een praktijkonderzoek onder mechanisatiebedrijven. De sector kampt met vergrijzing en een tekort aan instroom van nieuw personeel. Er is onder meer advies gegeven over hoe een andere inrichting van de organisatie kan helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Opstarten en ontwikkelen van een Moodle-omgeving zorgnetwerk

Sweeburg is sinds 2017 betrokken bij de ontwikkeling van de Moodle-omgeving van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Er ligt een behoefte bij de overige acute zorgnetwerken om een dergelijke digitale omgeving op te zetten. LNAZ vroeg Sweeburg de organisatie te ondersteunen bij het begeleiden van de installatie, implementatie, ontwikkeling, onderhoud en opmaak van Moodle-omgevingen voor diverse zorgnetwerken aangesloten bij het LNAZ.

Lees hier verder

Professionaliseren, Leren en Verbeteren (PLV) mechanisatiebedrijf

Robur Holland was een van de bedrijven die deelnam aan project Samen in Beweging. Bedrijven investeerden  in de eigen inzetbaarheid van medewerkers voor nu en in de toekomst. De intensiteit was mede afhankelijk van het vraagstuk dat binnen het bedrijf speelde. De focus hierbij lag op het thema’s loopbaan en competenties, motivatie en betrokkenheid en in beperkte mate mobiliteit en wendbaarheid.

Voorbereiding, Ontwikkeling en Testen Certificaat maatschappelijke diensttijd

De Maatschappelijke Diensttijd (MDT) voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar is officieel van start gegaan. De MDT wordt gezien als een ontdekkingsreis voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. De persoonlijke ontwikkeling van de jongere staat bij MDT voorop en de bijdrage maakt de samenleving sterker.