Duurzaam leren in de mechanisatiebranche

Samen in Beweging

Binnen het project Samen in Beweging zijn we met veertien bedrijven uit de mechanisatietechniek een pilot begonnen om vorm en inhoud te geven aan visie en beleid voor duurzame inzetbaarheid. En om samen met medewerkers en leidinggevenden in beweging te komen door concrete activiteiten te realiseren. Activiteiten die de duurzame inzetbaarheid binnen hun bedrijf vergroten. Dit hebben we gedaan aan de hand van een projectopzet die bestond uit een onderzoeksfase, een bewustwordingsfase en een activeringsfase.

De zes doelstellingen

Per bedrijf hebben we een maatwerktraject doorlopen. Met Samen in Beweging zijn zes doelstellingen gerealiseerd:

  • We hebben inzicht verkregen in de stand van zaken binnen de branches rondom het thema duurzame inzetbaarheid.
  • Er is meer bewustwording bij werkgevers en werknemers om te investeren in duurzame inzetbaarheid.
  • Medewerkers hebben inzicht in hoe ze kunnen werken aan de eigen duurzame inzetbaarheid.
  • Bedrijven hebben inzicht in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers en hoe ze hiermee aan de slag kunnen.
  • Leidinggevenden hebben een positievere houding ten aanzien van het thema duurzame inzetbaarheid.
  • Bedrijven en hun medewerkers ondernemen meer initiatieven om te werken aan de eigen inzetbaarheid.

De bijdrage van Sweeburg

De bijdrage van Sweeburg als adviseur is:

  • Projectontwikkeling;
  • Uitvoeren bedrijfsonderzoeken;
  • Uitvoeren advies en training bewustwording, ontwikkeling en activering.