Onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen

De toekomst van de bouw in Noordoost-Brabant

BIM5 is een publiek-private samenwerking die de krachten bundelt van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Samen nemen we de  verantwoordelijkheid voor de toekomst van de bouw in Noordoost-Brabant. Een toekomst waarin slim bouwen centraal staat: minder energie verbruiken, minder CO2 uitstoten, zuiniger met grondstoffen omgaan.

Om als (af)bouw- en installatiesector deze grote maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen gaan, zullen we anders moeten gaan bouwen, slimmer. Dat kunnen we niet zonder een nieuwe generatie vakmensen. Vakmensen die klaar zijn voor vandaag, morgen en overmorgen. Dat begint met dynamisch, actueel onderwijs en een aantrekkelijke, vernieuwende sector.

Een slimme en sterke bouwsector

Binnen BIM5 ontwikkelen we onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen, delen kennis, inspireren en enthousiasmeren. We werken aan nieuwe opleidingen, creëren leerwerkplekken en inspirerende leeromgevingen, organiseren inspiratie-evenementen, kennissessies, gastcolleges en ga maar door. Zo werken we aan een slimme en sterke bouwsector in onze regio.

De bijdrage van Sweeburg

De bijdrage van Sweeburg als adviseur was:

  • Opstellen studieplan;
  • Opstellen ontwikkelagenda opleiding;
  • Opzetten leeromgeving voor mbo-opleiding Smart Building;
  • Opzetten formatieve en summatieve examinering;
  • Opzetten Open Badge-systeem;
  • Didactische handleidingen schrijven;
  • Coaching docenten.