Onderzoek Anders inrichten van werk

Praktijkonderzoek onder mechanisatiebedrijven

In opdracht van een scholingsfonds voerde Sweeburg een praktijkonderzoek uit onder mechanisatiebedrijven. Het gezamenlijke doel is om het vakmanschap in de branche naar een hoger plan te tillen. Kernvraag van dit onderzoek is of er oplossingen gevonden kunnen worden voor belangrijke arbeidsmarktvraagstukken waar de bedrijven mee worstelen:

  • Vergrijzing: oudere medewerkers die de sector op den duur gaan verlaten. Hoe kun je de kennis en kunde van deze medewerkers vasthouden en deze medewerkers optimaal inzetten zodat zij in staat zijn op een duurzame manier de pensioengerechtigde leeftijd te behalen?
  • Ontgroening: op de reguliere opleidingen zitten naar verhouding te weinig leerlingen die de vervangingsvraag van personeel dat met pensioen gaat kan invullen. Kun je de door het anders inrichting van het werk kansen creëren voor (zij)-instroom van werknemers die nu niet werkzaam zijn in de sector of die (nog) niet in beeld zijn bij de bedrijven?
  • Tekort aan instroom van nieuw personeel.
  • Optimaal benutten van kennis en competenties van huidig personeel: om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, is het van belang dat zij voldoende worden uitgedaagd en zich ontwikkelen in hun vakgebied.

Functiecreatie en jobcrafting

Middels de techniek van functiecreatie en jobcrafting is onderzocht of er in de genoemde branches geschikte functies of taken zijn voor verschillende doelgroepen. Denk aan oudere medewerkers, lager gekwalificeerde medewerkers, mensen met een (tijdelijke) beperking en preventieve inzet van mensen met dreigende uitval op elementaire taken, ter voorkoming van volledige uitval.

Naast de mogelijkheden die ontstaan door het anders inrichten van werk is ook een advies gegeven over de wijze waarop de andere inrichting kan slagen. Er zijn ontwikkelingsmogelijkheden zichtbaar gemaakt. Daardoor ontstaan meer mogelijkheden om mensen op een lager niveau te laten instromen. Zittende medewerkers blijven mentaal fit en staan in hun kracht op hun eigen niveau.

De bijdrage van Sweeburg

De bijdrage van Sweeburg was:

  • Ontwikkeling project;
  • Uitvoeren onderzoek;
  • Advies over vervolg.