Professionaliseren, Leren en Verbeteren (PLV) mechanisatiebedrijf

Samen in beweging

Robur Holland was een van de bedrijven die deelnam aan project Samen in Beweging. Bedrijven investeerden in de eigen inzetbaarheid van medewerkers voor nu en in de toekomst. De intensiteit was mede afhankelijk van het vraagstuk dat binnen het bedrijf speelde. De focus hierbij lag op het thema’s loopbaan en competenties, motivatie en betrokkenheid en in beperkte mate mobiliteit en wendbaarheid.

Robur Holland realiseerde verbeteringen op het terrein van interne communicatie, onderlinge samenwerking en persoonlijke ontwikkeling. Er is gekozen voor de PLV-methode (Professionaliseren, Leren en Verbeteren). Daarbij leren collega’s op gestructureerde wijze continu van elkaar. De leerpunten die uit de assessments en de bedrijfsanalyse komen, werden in gezamenlijke sessies bepaald en meegenomen in de uitvoering van PLV.

Professioneel Leren en Verbeteren methodiek

Om de kennisuitwisseling, communicatie en het samenwerken op andere terreinen dan de directe werkopdracht van een klant te optimaliseren hebben we de Professioneel Leren en Verbeteren methodiek ontwikkeld en toegepast om:

 • Eigen regie en eigenaarschap voor leren te verbeteren en te versterken.
 • Een cultuur waar leren, samenwerken, ontwikkelen en verbeteren tot norm te verheffen.
 • Te komen tot efficiënter en effectiever opleiden.
 • Duurzamere inzetbaarheid van medewerkers te vergroten door talenten van medewerkers optimaal in te zetten.
 • Vakmanschap en leiderschap te verrijken met toekomstgerichte vaardigheden.
 • Een lerend werkklimaat te creëren waarin het makkelijk is voor (nieuwe) medewerkers om zich snel in nieuwe vaardigheden te bekwamen.

Met deze methode worden medewerkers heel bewust meegenomen bij interne veranderingen die invloed hebben op de uitvoering van hun werk. De methode is erop gericht dat leidinggevenden op eigen kracht en al lerende de veranderingen in het werk met hun team doorvoeren.

Kenmerken van de methodiek

 • Startbijeenkomst met medewerkers waarbij we uitleggen wat we gaan doen.
 • Doordat je dit met medewerkers en leidinggevenden samen doet, verklein je afstand tussen beide niveaus.
 • Aan de basis staan vier instrumenten die elkaar onderling versterken. Deze instrumenten zet je planmatig in en vormen de kern van de PLV-aanpak waarmee in het bedrijf een verbeterde leercultuur kan worden gecreëerd.

De bijdrage van Sweeburg

De bijdrage van Sweeburg als adviseur was:

 • Uitvoering bedrijfsanalyse en ontwikkeling plan van aanpak;
 • Trainer en coach voor medewerkers en leiding;
 • Trainer uitvoering PLV-training.