Voorbereiding, ontwikkeling en testen Certificaat Maatschappelijke Diensttijd

De Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

De Maatschappelijke Diensttijd (MDT) voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar is officieel van start gegaan. De MDT wordt gezien als een ontdekkingsreis voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. De persoonlijke ontwikkeling van de jongere staat bij MDT voorop en de bijdrage maakt de samenleving sterker.

Een van de wijzen om jongeren te belonen voor hun MDT is het uitgeven van een certificaat. Uit een recent uitgevoerd onderzoek blijkt dat een dergelijk certificaat door jongeren en organisaties pas echt wordt gewaardeerd als het een landelijk certificaat is dat wordt erkend door werkgevers. Op die manier dient het certificaat als symbool voor erkenning van ontwikkelde vaardigheden en kennis. Van belang is dat deze worden gewaardeerd op een manier die werkgevers herkennen en die aansluit bij de praktijk.

Algemeen functioneren op de werkplek

Het landelijke certificaat richt zich op algemene, werknemer-gerelateerde vaardigheden. Deze hebben te maken met het algemeen functioneren op de werkplek. Denk aan ‘op tijd komen’, ‘omgaan met collega’s en leidinggevende’, ‘omgaan met opdrachten’.

De keuze voor een certificaat gericht op deze vaardigheden komt voort uit een inventarisatieronde onder werkgevers. Daaruit bleek dat deze vaardigheden veelal onvoldoende aanwezig zijn bij veel jongeren, ongeacht leeftijd en opleidingsniveau. Werkgevers vinden deze vaardigheden echter essentieel.

Aan ons, een samenwerking tussen Disworks en Sweeburg (voorheen ChainWorks) is de opdracht verstrekt om in beeld te brengen wat allemaal nodig is om te komen tot een dergelijk certificaat.  Voorbereiding, ontwikkeling en testen is onderdeel van de opdracht.

De bijdrage van Sweeburg

De bijdrage van Sweeburg is:

  • Ontwikkeling, testen en landelijk implementeren certificering.