Maak leren voor medewerkers
leuk én persoonlijk!

Sweeburg helpt organisaties met goed advies, ontwikkeling van leermomenten en
soepele implementaties begeleid door training & coaching. We maken krachtige
leermomenten die leuk én persoonlijk zijn voor medewerkers en die mensen en
organisaties beter laten presteren!

HRD specialisten
die organisaties helpen groeien

Wij zetten onze kennis en ervaring op het gebied van HR-Development in om te
komen tot nieuwe, krachtige leermomenten.

Onze specialisten maken uitgebreide
analyses van de leerbehoeftes om
zo tot de beste oplossingen te
komen.

 • Leerstrategie vaststellen
 • Leercultuur ontplooiing
 • Leer-ontwikkelmethodes

Volledige ontzorging op het gebied
van de ontwikkeling van leermo
menten. Altijd krachtig leermate-
riaal, altijd op maat.

 • Ontwikkeling leerconcept
 • Digitale realisatie
 • Contentcreatie

Soepele implementaties van leer
momenten door het trainen van
medewerkers binnen de
organisatie.

 • Training
 • Coaching
 • HRD detachering

Dit is wat wij doen

Wij bouwen een gezonde leercultuur in organisaties.

Wij ontwikkelen opleidingen en trainingen voor bedrijven.

Wij trainen en coachen medewerkers en leidinggevenden.

Wij vertalen de onderwijsvisie van (mbo-)scholen naar curriculum en lesmateriaal.

Dit is wat het oplevert

Werken aan het versterken van een meer lerende organisatie resulteert in meer bevlo
gen collega’s, hogere werktevredenheid, betere samenwerking, meer productiviteit,
vakbekwamere medewerkers, verbeterde leeropbrengsten, grotere klanttevredenheid
en ga zo maar door…

Jullie medewerkers ontwikkelen zich goed mee met de
ontwikkeling van de organisatie!

Werknemers hebben beschikking tot ontwikkel methodes
om goed door te kunnen groeien!

Medewerkers worden ondersteund met het eigen maken
van hun persoonlijke ontwikkeling.

Weet of iemand geschikt is voor een functie binnen jullie
organisatie.

Weet of mensen mee kunnen en willen, binnen jullie ver-
anderende organisatie.

Terugkerende problemen & foutieve commu nicatie binnen
de organisatie worden voorkomen.

Jullie medewerkers ontwikkelen zich goed mee met de
ontwikkeling van de organisatie!

Werknemers hebben beschikking tot ontwikkel methodes
om goed door te kunnen groeien!

Medewerkers worden ondersteund met het eigen maken
van hun persoonlijke ontwikkeling.

Medewerkers worden ondersteund met het eigen maken
van hun persoonlijke ontwikkeling.

Medewerkers worden ondersteund met het eigen maken
van hun persoonlijke ontwikkeling.

Medewerkers worden ondersteund met het eigen maken
van hun persoonlijke ontwikkeling.

Waarmee kunnen wij helpen?

Voor wie

Wij helpen bedrijven en organisaties hun ambities te realiseren. Met krachtige
leermomenten bieden wij mensen, en daarmee bedrijven en organisaties de kans,
zich constant te ontwikkelen. Waar de toekomst ook ligt.

Overheden

Wij helpen overheden met hun vraag naar ontwikkeling van krachtige leermomenten.

Onderwijsinstellingen

Wij helpen onderwijsinstellingen met krachtige leermomenten voor een sterk onderwijs.

Bedrijven

Wij helpen bedrijven hun mensen te ontwikkelen met krachtige leer momenten.

Overheden

Wij helpen overheden met hun vraag naar ontwikkeling van krachtige leermomenten.

Onderwijsinstellingen

Wij helpen onderwijsinstellingen met krachtige leermomenten voor een sterk onderwijs.

Bedrijven

Wij helpen bedrijven hun mensen te ontwikkelen met krachtige leer momenten.

Onze visie

Krachtige leermomenten:
het succes voor mens en organisatie

Een belangrijk leermoment blijft je vaak bij. Het verandert
je leven: soms radicaal, vaker met een subtiel tikje in de
goede richting. Soms filosofisch, vaker heel concreet en
vakinhoudelijk. Sweeburg is gefascineerd door die vele
formele en informele leermomenten. Wij creëren ze voor
scholen, bedrijven en overheden, in de vorm van curriculum
en lesmateriaal tot organisatieadvies. Zo willen wij bijdragen
aan het succes en geluk van de mensen die er werken en
studeren.

Oplossingen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adip tincidunt ut laoreet dolore magna ali-
quam erat volutpat. Ut wisi enim ad .

INTERNE BEDRIJFSSCHOLEN
Leidt medewerkers binnen uw organisatie op tot gekwalificeer-
de competente medewerkers.

LOOPBAAN- EN COMPETENTIEONTWIKKELING
Met programma’s helpen we organisaties om hun medewerkers
zich te laten ontwikkelen.

BLENDED EN E-LEARNING
Leermomenten welke in een combinatie van on- en offline
ingezet worden.

MOODLE LEEROMGEVINGEN
Moodle is de online open source omgeving voor het realiseren
van leermomenten.

DIGITAAL TOETSEN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh.

INTERACTIEF LEERMATERIAAL
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh.

Cases

Backward Design: Het creëren van een effectieve leerlijn in het MBO-onderwijs

Wij door het Nova College gevraagd een workshop te verzorgen over handvatten voor curriculum-ontwikkeling voor docenten. Het doel was om docenten handvatten aan te bieden voor het ontwerp van hun eigen leerlijnen.

Certificaat Maatschappelijke Diensttijd

Aan ons is de opdracht verstrekt om in beeld te brengen wat allemaal nodig is om te komen tot een landelijk certificaat "Maatschappelijke Diensttijd". Voorbereiding, ontwikkeling en testen is onderdeel van de opdracht.

Professionaliseren, Leren en Verbeteren (PLV) mechanisatiebedrijf

Om de kennisuitwisseling, communicatie en het samenwerken op andere terreinen dan de directe werkopdracht van een klant te optimaliseren hebben we de Professioneel Leren en Verbeteren methodiek ontwikkeld en toegepast.

Contentontwikkeling Bouwmensen Oss en Amersfoort

Sweeburg is sinds 2019 betrokken bij het MKB-idee van Bouwmensen voor de ontwikkeling, ondersteuning en implementatie van leermodules.

Onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen

Binnen BIM5 ontwikkelen we onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen, delen kennis, inspireren en enthousiasmeren. We werken aan nieuwe opleidingen, creëren leerwerkplekken en inspirerende leeromgevingen, organiseren inspiratie-evenementen, kennissessies, gastcolleges en ga maar door.

Onderzoek Anders inrichten van werk

In opdracht van een scholingsfonds voerde Sweeburg een praktijkonderzoek uit onder mechanisatiebedrijven. Het gezamenlijke doel is om het vakmanschap in de branche naar een hoger plan te tillen.

Opstarten en ontwikkelen van een Moodle-omgeving zorgnetwerk

Sweeburg is sinds 2017 betrokken bij de ontwikkeling van de Moodle-omgeving van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Er ligt een behoefte bij de overige acute zorgnetwerken om een dergelijke digitale omgeving op te zetten.

Duurzaam leren in de mechanisatie branche

Samen in Beweging. Een pilotproject met 14 bedrijven uit de mechanisatietechniek. Het doel: inhoud geven aan visie en beleid voor duurzame inzetbaarheid. Elk bedrijf doorliep een maatwerktraject en boekte resultaat op gebied van bewustwording, ontwikkeling en activering.

Contentontwikkeling Bouwmensen Nijmegen

Bouwmensen Nijmegen en Mullerbouw zijn de initiatief nemers van het MKB-idee 'Open source kennisplatform voor de bouw. Sweeburg is hier sinds 2019 bij betrokken, waarbij zij online leermodules hebben ontwikkeld in sa menwerking met toeleveranciers uit de bouw.

Passie voor technologie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adip tincidunt ut laoreet dolore magna ali-
quam erat volutpat. Ut wisi enim ad .

MOODLE

 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Magna aliquam erat volutpat ut wisi enim

H5P

 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Magna aliquam erat volutpat ut wisi enim
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

ISPRING SUITE

 •  Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer
 •  sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 •  Magna aliquam erat volutpat ut wisi enim

OFFICE 365 PAKKETTEN

 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Magna aliquam erat volutpat ut wisi enim

WORDPRESS

 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Magna aliquam erat volutpat ut wisi enim
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

L-TECH

 • Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer
 • Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
 • Magna aliquam erat volutpat ut wisi enim