Het creëren van een effectieve leerlijn voor het Nova College middels het Backward Design Model

Wij zijn door het Nova College gevraagd een workshop te verzorgen over handvatten voor curriculumontwikkeling voor docenten. Het doel was om docenten handvatten aan te bieden voor het ontwerp van hun eigen leerlijnen.

Het Backward Design Model

Sweebrug Krachtige Leermomenten Schema Backward Design Model

Het Backward Design Model, ontwikkeld door Wiggens and McTighe, is een waardevol pedagogisch model voor docenten in het mbo-onderwijs. Het model richt zich op het ontwerpen van leerervaringen met een duidelijke focus op de beoogde leerresultaten.

 

Het doel van het model is om docenten te helpen bij het plannen van effectieve en betekenisvolle leerlijnen door eerst de gewenste resultaten te identificeren en vervolgens achterwaarts te werken naar de lesinhoud en instructie-strategieën. Het model stimuleert docenten om na te denken over wat studenten zullen leren, hoe ze het zullen begrijpen en hoe ze hun kennis kunnen toepassen in de praktijk.

Leerdoelen en leeruitkomsten

Begin met het identificeren van de specifieke leerresultaten die je wilt dat je studenten bereiken. Denk na over de kennis, vaardigheden en attitudes die essentieel zijn voor hun succes in het vakgebied. Formuleer meetbare doelen en zorg ervoor dat ze relevant en haalbaar zijn. Houd bij het formuleren van leerdoelen verwerk je de onderstaande vragen: Vanaf welk eindpunt je terugdenkt (eindexamen of leerjaar of studieblok);

 

 • Welke onderwerpen need-to-have en nice-to-have zijn;
 • De hoeveelheid tijd die beschikbaar is
  (afhankelijk van het type onderwijs).

Toetsing

Heb je een duidelijk beeld van je gewenste leerresultaten? Werk achterwaarts om te bepalen wat studenten moeten weten en begrijpen voordat ze deze doelen kunnen bereiken. Dit omvat het identificeren van de essentiële concepten, het benadrukken van de belangrijkste vaardigheden en het begrijpen van de mogelijke uitdagingen die studenten kunnen tegenkomen.

 

Kies beoordelingsinstrumenten die de leerresultaten nauwkeurig meten. Dit kan variëren van traditionele tests en opdrachten tot projecten, presentaties of portfolio-evaluaties in zowel formatieve als summatieve zin. Zorg ervoor dat de beoordelingsinstrumenten aansluiten bij de leerresultaten en een valide beoordeling mogelijk maken. Gebruik de onderstaande vervolgvragen rondom de beoordelings-instrumenten.

 

 • Bepaal de beschikbaarheid van de instrumenten.
  Wanneer mogen studenten deelnemen aan de instrumenten?
  Hoe vaak mogen studenten een poging wagen?

 

 • Bepaal wat de resultaatsoort van elk soort beoordelingsinstrument is.
  Denk bijvoorbeeld aan een cijfer of schaal. Wanneer meerdere beoordelingsinstrumenten leiden tot een gezamenlijk cijfer, zorg dan voor gelijke resultaatsoorten en eventuele wegingsfactoren.

Leeractiviteiten

Nu je een duidelijk beeld hebt van de gewenste leerresultaten en de beoordelingsinstrumenten, is het tijd om lesmaterialen en activiteiten te ontwikkelen die de studenten ondersteunen bij het bereiken van die resultaten.

 

Denk na over welke inhoud en leermiddelen het meest effectief zijn, evenals de strategieën en methoden die je kunt gebruiken om betrokkenheid en begrip te bevorderen. Tot slot dien je ook rekening te houden met de onderwijslogistiek van de leeractiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan de reactietijd, intensiteit en -hoeveelheid van een docent op leeractiviteiten.

 

 1. Wanneer bied je leeractiviteiten aan?
 2. Hoe bied je leeractiviteiten aan?
 3. Welke beschikbaarheid heeft elke leeractiviteit?

Resultatenlijst

Stel de resultatenlijst in voor de leerlijn. Hierin kan een student zowel zijn resultaten zien van de voortgang als de toetsing.

 

Het tonen van tussentijdse resultaten van oefenactiviteiten draagt bij aan de motivatie van studenten door hen inzicht te geven in hun voortgang, erkenning en beloning te bieden, zwakke punten te identificeren, zichtbare vooruitgang te tonen en een element van competitie toe te voegen.

 

Het stimuleert een grotere betrokkenheid bij het leerproces en moedigt studenten aan om gemotiveerd en geïnspireerd te blijven om te groeien en leren.

Leerlijnvoortgang en voltooiing

Bepaal de voltooiingsvoorwaarden: Wanneer hebben studenten de leerlijn voltooid? Denk bijvoorbeeld aan: Alle oefenopgaven gemaakt inclusief gemiddeld een 5,5 voor de twee eindopdrachten.

Meer weten?

Wil je meer weten over backward design of het ontwikkelen van leerlijnen? Wij adviseren graag over het ontwerpen van leerlijnen van grof naar fijn. Neem gerust contact met ons op!

 

Pascal Tielkens

Opleidingskundige en bedrijfskundige van Sweeburg. Al meer dan 20 jaar actief in het ontwerpen van mbo-opleidingen, toetsinstrumenten en onderwijsprocessen. Praat graag over en is graag bezig met: (digitale) didactiek, curriculumontwerp, toetsing, publiekprivaat ontwerpen, open badges, modulair onderwijs en veranderkunde.