Een selectie cases onze ervaren
HDR-specialisten

Wij dragen bij aan veel verschillende projecten. Lees hieronder wat de projecten inhouden
en hoe Sweeburg heeft bijgedragen aan een goed resultaat.

Backward Design: Het creëren van een effectieve leerlijn in het MBO-onderwijs

Workshop curriculumontwikkeling voor docenten

Sweeburg is door het Nova College gevraagd een workshop te verzorgen over handvatten voor curriculumontwikkeling voor docenten. Het doel was om docenten handvatten aan te bieden voor het ontwerp van hun eigen leerlijnen. Samen hebben we succesvol de ontwikkeling van leerlijnen middels dee workshop opgestart door o.a. het introduceren van het Backward Design Model.

Contentontwikkeling Bouwmensen Nijmegen

Ontwikkeling online leermodules

Bouwmensen Nijmegen en Mullerbouw zijn de initiatiefnemers van het MKB-idee ‘Open source kennisplatform voor de bouw’. Sweeburg is hier sinds 2019 bij betrokken, waarbij zij online leermodules hebben ontwikkeld in samenwerking met toeleveranciers uit de bouw. Deze modules zijn beschikbaar in een kennisplatform, waardoor werknemers via hun laptop of telefoon toegang hebben tot actuele vakkennis.

Contentontwikkeling Bouwmensen Amersfoort en Oss

Realisatie online leermodules

Sweeburg is sinds 2019 betrokken bij het MKB-idee van Bouwmensen voor de ontwikkeling, ondersteuning en implementatie van leermodules. Dit MKB-Idee, genaamd ‘de opleidingsfabriek voor duurzaam bouwen’ is geïnitieerd door Bouwmensen Amersfoort en Oss en vier bouwbedrijven: Bloemendal Bouw, Bouwbedrijf A. Huurdeman, Martensbouw en Hendriks Bouw en Ontwikkeling. Binnen het MKB-Idee is een e-learningplatform opgericht en gevuld met leermodules, gericht op het voorzien van up-to-date vakkennis uit en voor het bedrijfsleven.

Duurzaam leren in de mechanisatiebranche

Samen in Beweging.

Samen in Beweging. Zo luidt de titel van een pilotproject van Sweeburg met 14 bedrijven uit de mechanisatietechniek. Het doel: inhoud geven aan visie en beleid voor duurzame inzetbaarheid. Elk bedrijf doorliep een maatwerktraject en boekte resultaat op gebied van bewustwording, ontwikkeling en activering.

Onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen

Realisatie online leermodules

Minder energie verbruiken, minder CO2 uitstoten, zuiniger omgaan met grondstoffen. De bouw- en installatiesector staat voor grote uitdagingen, ook in Noordoost-Brabant. BIM5 is een publiek-private samenwerking waarin Sweeburg onderwijs ontwikkelt voor toekomstbestendige vakmensen. We werken onder meer aan nieuwe opleidingen en inspirerende leeromgevingen en kennissessies.

Onderzoek Anders inrichten van werk

Functiecreatie en jobcrafting

In opdracht van een scholingsfonds deed Sweeburg een praktijkonderzoek onder mechanisatiebedrijven. De sector kampt met vergrijzing en een tekort aan instroom van nieuw personeel. Er is onder meer advies gegeven over hoe een andere inrichting van de organisatie kan helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Opstarten en ontwikkelen van een Moodle-omgeving zorgnetwerk

Realisatie van de Moodle-omgeving

Sweeburg is sinds 2017 betrokken bij de ontwikkeling van de Moodle-omgeving van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Er ligt een behoefte bij de overige acute zorgnetwerken om een dergelijke digitale omgeving op te zetten. LNAZ vroeg Sweeburg de organisatie te ondersteunen bij het begeleiden van de installatie, implementatie, ontwikkeling, onderhoud en opmaak van Moodle-omgevingen voor diverse zorgnetwerken aangesloten bij het LNAZ.

Professionaliseren, Leren en Verbeteren (PLV) mechanisatiebedrijf

Professioneel Leren en Verbeteren methodiek

Robur Holland was een van de bedrijven die deelnam aan project Samen in Beweging. Bedrijven investeerden  in de eigen inzetbaarheid van medewerkers voor nu en in de toekomst. De intensiteit was mede afhankelijk van het vraagstuk dat binnen het bedrijf speelde. De focus hierbij lag op het thema’s loopbaan en competenties, motivatie en betrokkenheid en in beperkte mate mobiliteit en wendbaarheid.

Contentontwikkeling Bouwmensen Amersfoort en Oss

Realisatie online leermodules

Sweeburg is betrokken bij het MKB-idee van Bouwmensen
voor de ontwikkeling, ondersteuning en implementatie van
leermodules. Dit MKB-Idee, genaamd ‘de opleidingsfabriek
voor duurzaam bouwen’ is geinitieerd door Bouwmensen
Amersfoort en Oss en vier bouwbedrijven, Bloemendal
Bouw, Bouwbedrijf A. Huurdeman, Martensbouw en
Hendriks Bouw en Ontwikkeling. Binnen het MKB-Idee is
een e-learningplatform opgericht en gevuld met leermodu-
les, gericht op het voorzien van up-to-date vakkennis uit en
voor het bedrijfsleven. Deze leermodules worden zowel
door het onderwijs gebruikt als voor nascholing van het
huidig bouwpersoneel.

Voorbereiding, Ontwikkeling en Testen Certificaat maatschappelijke diensttijd

Realisatie Certificaat Maatschappelijke Diensttijd

De Maatschappelijke Diensttijd (MDT) voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar is officieel van start gegaan. De MDT wordt gezien als een ontdekkingsreis voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. De persoonlijke ontwikkeling van de jongere staat bij MDT voorop en de bijdrage maakt de samenleving sterker.