Digitale contentontwikkeling binnen het MKB-idee

Sweeburg is sinds 2019 betrokken bij het MKB-idee van Bouwmensen voor de ontwikkeling, ondersteuning en implementatie van leermodules. Dit MKB-Idee, genaamd ‘de opleidingsfabriek voor duurzaam bouwen’ is geïnitieerd door Bouwmensen Amersfoort en Oss en vier bouwbedrijven: Bloemendal Bouw, Bouwbedrijf A. Huurdeman, Martensbouw en Hendriks Bouw en Ontwikkeling. Binnen het MKB-Idee is een e-learningplatform opgericht en gevuld met leermodules, gericht op het voorzien van up-to-date vakkennis uit en voor het bedrijfsleven. Deze leermodules worden zowel door het onderwijs gebruikt als voor nascholing van het huidig bouwpersoneel.

Sweeburg heeft in samenwerking met bedrijven de volgende projecten opgeleverd:

Loopbaan en ontwikkeling

Sweeburg heeft voor Bouwmensen vier modules ontwikkeld over:

 • loopbaanontwikkeling,
 • samenwerken op de bouw,
 • technologische ontwikkeling en
 • veilig en gezond werken.

De modules zijn online te volgen en er wordt digitaal getoetst. Door de modules met voldoende resultaat af te ronden, kunnen deelnemers een certificaat behalen. De input voor deze modules is geleverd door Mullerbouw, Hendriks Bouw en Ontwikkeling en Bouwbedrijf A. Huurdeman. Daarbij zijn er in samenwerking met ABCproducties video’s gemaakt. Deze video’s zijn opgenomen bij de bouwbedrijven en brengen ‘good practices’ uit de praktijk in beeld.

Meten en Bouwfysica

In samenwerking met Bouwbedrijf A. Huurdeman heeft Sweeburg vier modules ontwikkeld over:

 • bouwfysica,
 • isolatietechnieken,
 • testen van luchtdichtheid en
 • waterkerende aansluitingen.

Voor deze modules zijn educatieve video’s ontwikkeld op bouwplaatsen van Bouwbedrijf A. Huurdeman, bij Vilton en bij Bouwmensen Amersfoort. Ook deze modules zijn online te volgen, waarbij deelnemers door modules voldoende af te ronden, een certificaat kunnen behalen.

Bijdrage van Sweeburg

De bijdrage van Sweeburg is:

 • Ontwikkeling van e-learning modules in het leermanagementsysteem Moodle
 • Projectmanagement van e-learning ontwikkeling.
 • Ontwikkeling scripts en begeleiding ten behoeve van opnames educatieve video’s
 • Algemene projectondersteuning in Moodle.

Cases overzicht

Badges en modulair onderwijs

Nova College heeft Sweeburg gevraagd om onderwijskundige ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en implementatie van badges binnen de Business School op alle niveaus: functioneel beheer, docenten, key-users en opleidingsmanagement.

Backward Design: Het creëren van een effectieve leerlijn in het MBO-onderwijs

Wij door het Nova College gevraagd een workshop te verzorgen over handvatten voor curriculum-ontwikkeling voor docenten. Het doel was om docenten handvatten aan te bieden voor het ontwerp van hun eigen leerlijnen.

Certificaat Maatschappelijke Diensttijd

Aan ons is de opdracht verstrekt om in beeld te brengen wat allemaal nodig is om te komen tot een landelijk certificaat "Maatschappelijke Diensttijd". Voorbereiding, ontwikkeling en testen is onderdeel van de opdracht.

Professionaliseren, Leren en Verbeteren (PLV) mechanisatiebedrijf

Om de kennisuitwisseling, communicatie en het samenwerken op andere terreinen dan de directe werkopdracht van een klant te optimaliseren hebben we de Professioneel Leren en Verbeteren methodiek ontwikkeld en toegepast.

Contentontwikkeling Bouwmensen Oss en Amersfoort

Sweeburg is sinds 2019 betrokken bij het MKB-idee van Bouwmensen voor de ontwikkeling, ondersteuning en implementatie van leermodules.

Onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen

Binnen BIM5 ontwikkelen we onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen, delen kennis, inspireren en enthousiasmeren. We werken aan nieuwe opleidingen, creëren leerwerkplekken en inspirerende leeromgevingen, organiseren inspiratie-evenementen, kennissessies, gastcolleges en ga maar door.

Onderzoek Anders inrichten van werk

In opdracht van een scholingsfonds voerde Sweeburg een praktijkonderzoek uit onder mechanisatiebedrijven. Het gezamenlijke doel is om het vakmanschap in de branche naar een hoger plan te tillen.

Opstarten en ontwikkelen van een Moodle-omgeving zorgnetwerk

Sweeburg is sinds 2017 betrokken bij de ontwikkeling van de Moodle-omgeving van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Er ligt een behoefte bij de overige acute zorgnetwerken om een dergelijke digitale omgeving op te zetten.

Duurzaam leren in de mechanisatie branche

Samen in Beweging. Een pilotproject met 14 bedrijven uit de mechanisatietechniek. Het doel: inhoud geven aan visie en beleid voor duurzame inzetbaarheid. Elk bedrijf doorliep een maatwerktraject en boekte resultaat op gebied van bewustwording, ontwikkeling en activering.

Contentontwikkeling Bouwmensen Nijmegen

Bouwmensen Nijmegen en Mullerbouw zijn de initiatief nemers van het MKB-idee 'Open source kennisplatform voor de bouw. Sweeburg is hier sinds 2019 bij betrokken, waarbij zij online leermodules hebben ontwikkeld in sa menwerking met toeleveranciers uit de bouw.