De Moodle-omgeving van het Landelijk Netwerk Acute Zorg

Sweeburg is sinds 2017 betrokken bij de ontwikkeling van de Moodle-omgeving van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Er ligt een behoefte bij de overige acute zorgnetwerken om een dergelijke digitale omgeving op te zetten.

LNAZ vroeg Sweeburg de organisatie te ondersteunen bij het begeleiden van de installatie, implementatie, ontwikkeling, onderhoud en opmaak van Moodle-omgevingen voor diverse zorgnetwerken aangesloten bij het LNAZ.

Maatwerk

Het ontwikkelen en onderhouden van een Moodle-omgeving is grotendeels maatwerk. Elke omgeving kan naar behoefte worden aangepast met onder andere functionaliteiten en opmaak. Wij ontzorgen in elke gewenste mate. Om het starten met Moodle zo makkelijk mogelijk te maken, bieden wij voor LNAZ een landelijk oplossing met een lokaal op maat implementatiebegeleidingspakket  aan:

Moodle-omgeving implementatie

Intakegesprek & inrichten van de Moodle-omgeving

Het doel van het intakegesprek is het ophalen van inrichtingswensen. We richten vervolgens een omgeving in door functionaliteiten toe te voegen of te verwijderen. Ook passen we de look & feel aan. We vertalen de lokale wensen qua functionaliteiten en opmaak direct door in de Moodle-cursussen.

Bij de start is een cursus ‘Moodle Basis’ aangeboden. Deze tweedaagse cursus op locatie, was een must voor alle trainers, docenten, cursuscoördinatoren en ontwikkelaars die starten met werken in Moodle. Vervolgens is de cursus Moodle Functioneel beheer & GDPR gegeven, als een eendaagse cursus op locatie voor de beheerders en de functionaris gegevensbescherming. De inzet van Sweeburg loopt verder door met uitbreiding naar alle Acute Zorgnetwerken door heel Nederland.

De bijdrage van Sweeburg

De bijdrage van Sweeburg is:

  • Moodle cursussen Basis en Functioneel beheer en GDPR;
  • Advies over inrichting en gebruik;
  • Contentontwikkeling, lesmateriaal en de ontwikkeling van certificaten.

Cases overzicht

Badges en modulair onderwijs

Nova College heeft Sweeburg gevraagd om onderwijskundige ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en implementatie van badges binnen de Business School op alle niveaus: functioneel beheer, docenten, key-users en opleidingsmanagement.

Backward Design: Het creëren van een effectieve leerlijn in het MBO-onderwijs

Wij door het Nova College gevraagd een workshop te verzorgen over handvatten voor curriculum-ontwikkeling voor docenten. Het doel was om docenten handvatten aan te bieden voor het ontwerp van hun eigen leerlijnen.

Certificaat Maatschappelijke Diensttijd

Aan ons is de opdracht verstrekt om in beeld te brengen wat allemaal nodig is om te komen tot een landelijk certificaat "Maatschappelijke Diensttijd". Voorbereiding, ontwikkeling en testen is onderdeel van de opdracht.

Professionaliseren, Leren en Verbeteren (PLV) mechanisatiebedrijf

Om de kennisuitwisseling, communicatie en het samenwerken op andere terreinen dan de directe werkopdracht van een klant te optimaliseren hebben we de Professioneel Leren en Verbeteren methodiek ontwikkeld en toegepast.

Contentontwikkeling Bouwmensen Oss en Amersfoort

Sweeburg is sinds 2019 betrokken bij het MKB-idee van Bouwmensen voor de ontwikkeling, ondersteuning en implementatie van leermodules.

Onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen

Binnen BIM5 ontwikkelen we onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen, delen kennis, inspireren en enthousiasmeren. We werken aan nieuwe opleidingen, creëren leerwerkplekken en inspirerende leeromgevingen, organiseren inspiratie-evenementen, kennissessies, gastcolleges en ga maar door.

Onderzoek Anders inrichten van werk

In opdracht van een scholingsfonds voerde Sweeburg een praktijkonderzoek uit onder mechanisatiebedrijven. Het gezamenlijke doel is om het vakmanschap in de branche naar een hoger plan te tillen.

Opstarten en ontwikkelen van een Moodle-omgeving zorgnetwerk

Sweeburg is sinds 2017 betrokken bij de ontwikkeling van de Moodle-omgeving van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Er ligt een behoefte bij de overige acute zorgnetwerken om een dergelijke digitale omgeving op te zetten.

Duurzaam leren in de mechanisatie branche

Samen in Beweging. Een pilotproject met 14 bedrijven uit de mechanisatietechniek. Het doel: inhoud geven aan visie en beleid voor duurzame inzetbaarheid. Elk bedrijf doorliep een maatwerktraject en boekte resultaat op gebied van bewustwording, ontwikkeling en activering.

Contentontwikkeling Bouwmensen Nijmegen

Bouwmensen Nijmegen en Mullerbouw zijn de initiatief nemers van het MKB-idee 'Open source kennisplatform voor de bouw. Sweeburg is hier sinds 2019 bij betrokken, waarbij zij online leermodules hebben ontwikkeld in sa menwerking met toeleveranciers uit de bouw.