Digitale contentontwikkeling binnen het MKB-idee

Bouwmensen Nijmegen en Mullerbouw zijn de initiatiefnemers van het MKB-idee ‘Open source kennisplatform voor de bouw’. Sweeburg is hier sinds 2019 bij betrokken, waarbij zij online leermodules hebben ontwikkeld in samenwerking met toeleveranciers uit de bouw. Deze modules zijn beschikbaar in een kennisplatform, waardoor werknemers via hun laptop of telefoon toegang hebben tot actuele vakkennis.

 

Sweeburg heeft in samenwerking met bedrijven de volgende projecten opgeleverd:

Knauf Lichte scheidingswanden

Ontwikkeling 6 leermodules

In samenwerking met Knauf zijn zes leermodules ontwikkeld over het bouwen van lichte scheidingswanden. Samen met de trainers van Knauf, zijn er zes modules opgeleverd die gebruikt worden bij de Knauf Akademie, in het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs en voor de professionalisering van het huidig bouwpersoneel. De modules zijn volledig online te volgen. Aansluitend op de online training is het eveneens mogelijk om bij de Knauf Akademie een praktijktraining te doen.

Weber Beamix Cementgebonden dekvloeren

Ontwikkeling 4 leermodules

Bij Weber Beamix zijn vier leermodules ontwikkeld in samenwerking met de trainers van het Saint-Gobain Training Center en digital marketeer van Weber Beamix. Het zijn interactieve online modules over cementgebonden dekvloeren, ontwikkeld in H5P. Zo zijn er interactieve video’s, quizzen en gifjes gebruikt om de betrokkenheid van deelnemers te vergroten.

De modules zijn gericht op leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs en de professionalisering van het huidig bouwpersoneel. Na het voltooien van de online modules is het mogelijk om de theorie in de praktijk toe te passen tijdens een fysieke training in het Saint-Gobain Training Center in Eindhoven.

Deelnemers die de modules succesvol afronden, ontvangen een digitale badges die zij kunnen delen op LinkedIn. De ontwikkeling van de badges is binnen het project gedaan in samenwerking met Afdeling Weten.

CyBe Construction

Ontwikkeling lesmateriaal

Sweeburg is betrokken geweest bij de ontwikkeling van lesmateriaal voor CyBe Construction. In samenwerking met Afdeling Weten en Cybe, is lesmateriaal ontwikkeld over 3D beton printen voor mbo studenten niveau 2, 3 en 4. Docenten en studenten van Bouwmensen en De Leijgraaf uit Oss hebben input geleverd in dit project, waardoor het lesmateriaal voldoet aan de leerbehoefte van studenten. Door de input van docenten, is het ontwikkelde lesmateriaal gebruiksvriendelijk én voldoet het aan de wensen en eisen van de mbo docenten.

De bijdrage van Sweeburg

De bijdrage van Sweeburg is:

  • Ontwikkeling van e-learning modules in authoring tools en leermanagementsystemen: Moodle, H5P en iSpring Suite.
  • Projectmanagement van e-learning ontwikkeling.

Cases overzicht

Badges en modulair onderwijs

Nova College heeft Sweeburg gevraagd om onderwijskundige ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en implementatie van badges binnen de Business School op alle niveaus: functioneel beheer, docenten, key-users en opleidingsmanagement.

Backward Design: Het creëren van een effectieve leerlijn in het MBO-onderwijs

Wij door het Nova College gevraagd een workshop te verzorgen over handvatten voor curriculum-ontwikkeling voor docenten. Het doel was om docenten handvatten aan te bieden voor het ontwerp van hun eigen leerlijnen.

Certificaat Maatschappelijke Diensttijd

Aan ons is de opdracht verstrekt om in beeld te brengen wat allemaal nodig is om te komen tot een landelijk certificaat "Maatschappelijke Diensttijd". Voorbereiding, ontwikkeling en testen is onderdeel van de opdracht.

Professionaliseren, Leren en Verbeteren (PLV) mechanisatiebedrijf

Om de kennisuitwisseling, communicatie en het samenwerken op andere terreinen dan de directe werkopdracht van een klant te optimaliseren hebben we de Professioneel Leren en Verbeteren methodiek ontwikkeld en toegepast.

Contentontwikkeling Bouwmensen Oss en Amersfoort

Sweeburg is sinds 2019 betrokken bij het MKB-idee van Bouwmensen voor de ontwikkeling, ondersteuning en implementatie van leermodules.

Onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen

Binnen BIM5 ontwikkelen we onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen, delen kennis, inspireren en enthousiasmeren. We werken aan nieuwe opleidingen, creëren leerwerkplekken en inspirerende leeromgevingen, organiseren inspiratie-evenementen, kennissessies, gastcolleges en ga maar door.

Onderzoek Anders inrichten van werk

In opdracht van een scholingsfonds voerde Sweeburg een praktijkonderzoek uit onder mechanisatiebedrijven. Het gezamenlijke doel is om het vakmanschap in de branche naar een hoger plan te tillen.

Opstarten en ontwikkelen van een Moodle-omgeving zorgnetwerk

Sweeburg is sinds 2017 betrokken bij de ontwikkeling van de Moodle-omgeving van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Er ligt een behoefte bij de overige acute zorgnetwerken om een dergelijke digitale omgeving op te zetten.

Duurzaam leren in de mechanisatie branche

Samen in Beweging. Een pilotproject met 14 bedrijven uit de mechanisatietechniek. Het doel: inhoud geven aan visie en beleid voor duurzame inzetbaarheid. Elk bedrijf doorliep een maatwerktraject en boekte resultaat op gebied van bewustwording, ontwikkeling en activering.

Contentontwikkeling Bouwmensen Nijmegen

Bouwmensen Nijmegen en Mullerbouw zijn de initiatief nemers van het MKB-idee 'Open source kennisplatform voor de bouw. Sweeburg is hier sinds 2019 bij betrokken, waarbij zij online leermodules hebben ontwikkeld in sa menwerking met toeleveranciers uit de bouw.