Ontwikkeling en implementatie van badges voor de Nova College - Business School

Het Nova College in Nederland is een toonaangevend onderwijsinstituut dat zich richt op middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Het biedt diverse praktijkgerichte opleidingen en trainingen, waarbij de focus ligt op het voorbereiden van studenten op een succesvolle carrière in verschillende vakgebieden. Het Nova College streeft naar een stimulerende leeromgeving die studenten helpt hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, en hen voorbereidt op de uitdagingen van de moderne arbeidsmarkt.

 

De Business School van Nova College, waaronder 17 opleidingen vallen, werken ze sinds 2022 met badges die automatisch worden ontsloten door het Leermanagement Systeem Moodle.

Wat zijn badges?

Een badge in het onderwijs kun je zien als een digitale variant van een certificaat. Ontvangers kunnen open badges in een e-portfolio, badge wallet of backpack stoppen, wat een stimulans is om de verzameling compleet te maken. Ze kunnen badges vergaren door een complete module te doen (bijvoorbeeld alle onderdelen van Microsoft Office, Word, Excel én PowerPoint). Ook het afronden van tussentijdse stappen levert vaak badges op. Het opknippen van onderwijs in kleinere eenheden heet micro-credentialing. 

 

Badges hebben voordelen voor

ONTVANGERS VAN BADGES
Zij kunnen ‘shinen’ met hun prestaties door badges op social media te delen. Zo worden ze op LinkedIn vaker gevonden door potentiële werkgevers. Een foto van de diploma-uitreiking zakt snel op de tijdlijn, maar een badge blijft zichtbaar. Het is bovendien mogelijk badges te ‘endorsen’ (onderschrijven). Een badge krijgt meer gewicht als Microsoft of IBM hem aanbeveelt.

 

UITGEVERS VAN BADGES
De uitgevers van badges kunnen talent aan zich binden en laten ontwikkelen. Badges verleiden cursisten om steeds een volgende stap te zetten.

 

WERKGEVERS
Badges motiveren om aan loopbaanontwikkeling te doen. Verder geldt dat wanneer ze goed vindbaar zijn op internet, het makkelijker wordt mensen te vinden met bepaalde kwaliteiten.

Onze opdracht

Sweeburg Krachtige leermomenten Open Badges

Nova College heeft Sweeburg gevraagd om onderwijskundige ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en implementatie van badges binnen de Business School op alle niveaus: functioneel beheer, docenten, key-users en opleidingsmanagement.

 

De leerdoelen en frameworks te realiseren.

 

Aanvullend op de onderwijskundige ondersteuning is ons gevraagd het huidige Leer Management Systeem (LMS) Moodle te analyseren en te optimaliseren voor mbo-onderwijs.

Resultaten

 • Projectvoortgangrapportages met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van leerdoelframeworks en badges voor 17 opleidingen van de business school.
 • 17 leerdoelframeworks opgeleverd met in totaal meer dan 1000 leerdoelen in Moodle verdeeld over drie niveaus: Beginner, Gevorderd en Excellent.
 • Docententeams zijn in staat eigen leerdoelframeworks te ontwikkelen en up te daten.
 • Het toepassen van scaffolding leerdoelen.
 • 535 badges voor de Business School opgeleverd en in gebruik. Deze Badges worden automatisch uitgekeerd bij het behalen van (een combinatie) leerdoelen.
 • Modulaire modulesjablonen met verschillende didactische benaderingen, zoals project gestuurd onderwijs, lessenopbouw, samengestelde modules.
 • Gespecialiseerde Key-users. Key-users zijn verantwoordelijk voor het aanmaken van leerdoelframeworks, nieuwe badges en het koppelen van leerdoelen aan modules en het opstellen van geautomatiseerd cijferlijsten.
 • Docenten zijn vaardig in het ontwikkelen en uitvoeren van modules gekoppeld aan leerdoelen en het automatisch uitgeven van badges. Docenten zijn verantwoordelijk voor het maken van bronnen en leeractiviteiten gekoppeld aan leerdoelen en deze transparant en (chrono)logisch aan te bieden en te beoordelen.
 • Functioneel beheer van Moodle is bijgeschoold in het gebruik van het LMS en met leerdoelframeworks en badges in het bijzonder.
 • Het ontwerpen van GPS-badges: General Practicioner Skills. Algemene vaardigheden gekoppeld aan 21e eeuws vaardigheden. Deze leerdoelen kunnen gekoppeld worden aan alle bestaande activiteiten en bronnen van de eerder genoemde leerdoelframeworks.
 • Ingebruikname van Exabis E-portfolio. Hier kunnen studenten artefacten verzamelen, samenstellen en uploaden naar assessoren. De beoordeling van het portfolio wordt bijgehouden in een pogingenbeheer. Het behalen van leerdoelen op basis van portfolio is gekoppeld aan automatische uitgifte van Badges.

Meer weten?

Advies en/of ontwerp van leerlijnen

Wil je meer weten over badges of het ontwikkelen van leerlijnen? Wij adviseren graag over het ontwerpen van leerlijnen van grof naar fijn. Neem gerust contact met ons op!

 

Pascal Tielkens

Opleidingskundige en bedrijfskundige van Sweeburg. Al meer dan 20 jaar actief in het ontwerpen van mbo-opleidingen, toetsinstrumenten en onderwijsprocessen. Praat graag over en is graag bezig met: (digitale) didactiek, curriculumontwerp, toetsing, publiekprivaat ontwerpen, open badges, modulair onderwijs en veranderkunde.