10 jaar Sweeburg - krachtige leermomenten!

In de afgelopen tien jaar hebben we als  Sweeburg bijgedragen aan beter functionerende en presterende individuen en bedrijven. Onze uiteenlopende opdrachten omvatten onder meer bedrijfs- en leercultuur analyses, functiecreatieonderzoeken, bedrijfsscholen ontwikkelen, instroomprojecten, onderwijskundige methodieken ontwikkeling, verbeterprogramma’s, persoonlijke loopbaanadviezen voor grote groepen medewerkers, groepstrainingen, coaching, ontwikkeling van MDT Werkskills, coaching van managers en ondernemers, de ontwikkeling van moderne interactieve leermiddelen, branche- en bedrijfsopleidingen en nog veel meer.

 

Een bijzondere mijlpaal in onze reis is de geboorte van P-Centrum, het is ondertussen een zelfstandig en succesvol bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in re-integratie en arbeidsdeskundig onderzoek dat tot de beste in zijn soort behoort. Dit succes toont niet alleen onze impact op individuen en bedrijven, maar ook ons vermogen om te innoveren.

 

Wij zijn bijzonder trots op onze vernieuwende onderwijsprojecten in het MBO, waarmee we de brug hebben geslagen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Hierdoor hebben we het onderwijs moderner en aantrekkelijker gemaakt voor zowel docenten als studenten en tevens de aansluiting met het bedrijfsleven geoptimaliseerd.

 

Terwijl we terugkijken op onze successen, richten we onze blik ook met vertrouwen op de toekomst. Sweeburg blijft voorop lopen in de transitie met AI, moderne leermiddelen en onderwijskundige vernieuwingen, waarmee we nu al de leerervaring van individuen en organisaties verrijken.

 

Wat ons blijft drijven, is onze passie om organisaties te voorzien van krachtige leermomenten. We streven ernaar leren leuk en persoonlijk te maken en we blijven ons inzetten om de prestaties van bedrijven en organisaties en het werkplezier van leidinggevenden en medewerkers te verbeteren.

 

Het afgelopen decennium was geweldig, maar we zijn nog lang niet klaar. We kijken ernaar uit om onze opdrachtgevers te blijven verrassen met krachtige leermomenten in de komende jaren.

 

Bedankt aan iedereen die deel heeft uitgemaakt van onze reis. Samen kijken we uit naar een toekomst vol groei, innovatie en succes!

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Sweeburg

Cases

Badges en modulair onderwijs

Nova College heeft Sweeburg gevraagd om onderwijskundige ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en implementatie van badges binnen de Business School op alle niveaus: functioneel beheer, docenten, key-users en opleidingsmanagement.

Backward Design: Het creëren van een effectieve leerlijn in het MBO-onderwijs

Wij door het Nova College gevraagd een workshop te verzorgen over handvatten voor curriculum-ontwikkeling voor docenten. Het doel was om docenten handvatten aan te bieden voor het ontwerp van hun eigen leerlijnen.

Certificaat Maatschappelijke Diensttijd

Aan ons is de opdracht verstrekt om in beeld te brengen wat allemaal nodig is om te komen tot een landelijk certificaat "Maatschappelijke Diensttijd". Voorbereiding, ontwikkeling en testen is onderdeel van de opdracht.

Professionaliseren, Leren en Verbeteren (PLV) mechanisatiebedrijf

Om de kennisuitwisseling, communicatie en het samenwerken op andere terreinen dan de directe werkopdracht van een klant te optimaliseren hebben we de Professioneel Leren en Verbeteren methodiek ontwikkeld en toegepast.

Contentontwikkeling Bouwmensen Oss en Amersfoort

Sweeburg is sinds 2019 betrokken bij het MKB-idee van Bouwmensen voor de ontwikkeling, ondersteuning en implementatie van leermodules.

Onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen

Binnen BIM5 ontwikkelen we onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen, delen kennis, inspireren en enthousiasmeren. We werken aan nieuwe opleidingen, creëren leerwerkplekken en inspirerende leeromgevingen, organiseren inspiratie-evenementen, kennissessies, gastcolleges en ga maar door.

Onderzoek Anders inrichten van werk

In opdracht van een scholingsfonds voerde Sweeburg een praktijkonderzoek uit onder mechanisatiebedrijven. Het gezamenlijke doel is om het vakmanschap in de branche naar een hoger plan te tillen.

Opstarten en ontwikkelen van een Moodle-omgeving zorgnetwerk

Sweeburg is sinds 2017 betrokken bij de ontwikkeling van de Moodle-omgeving van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Er ligt een behoefte bij de overige acute zorgnetwerken om een dergelijke digitale omgeving op te zetten.

Duurzaam leren in de mechanisatie branche

Samen in Beweging. Een pilotproject met 14 bedrijven uit de mechanisatietechniek. Het doel: inhoud geven aan visie en beleid voor duurzame inzetbaarheid. Elk bedrijf doorliep een maatwerktraject en boekte resultaat op gebied van bewustwording, ontwikkeling en activering.

Contentontwikkeling Bouwmensen Nijmegen

Bouwmensen Nijmegen en Mullerbouw zijn de initiatief nemers van het MKB-idee 'Open source kennisplatform voor de bouw. Sweeburg is hier sinds 2019 bij betrokken, waarbij zij online leermodules hebben ontwikkeld in sa menwerking met toeleveranciers uit de bouw.