Contentontwikkeling Bouwmensen Nijmegen

Digitale contentontwikkeling binnen het MKB-idee  

Bouwmensen Nijmegen en Mullerbouw zijn de initiatiefnemers van het MKB-idee ‘Open source kennisplatform voor de bouw’. Sweeburg is hier sinds 2019 bij betrokken, waarbij zij online leermodules hebben ontwikkeld in samenwerking met toeleveranciers uit de bouw. Deze modules zijn beschikbaar in een kennisplatform, waardoor werknemers via hun laptop of telefoon toegang hebben tot actuele vakkennis.

Sweeburg heeft in samenwerking met bedrijven de volgende projecten opgeleverd:

 

Knauf Lichte scheidingswanden

In samenwerking met Knauf zijn zes leermodules ontwikkeld over het bouwen van lichte scheidingswanden. Samen met de trainers van Knauf, zijn er zes modules opgeleverd die gebruikt worden bij de Knauf Akademie, in het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs en voor de professionalisering van het huidig bouwpersoneel. De modules zijn volledig online te volgen. Aansluitend op de online training is het eveneens mogelijk om bij de Knauf Akademie een praktijktraining te doen.

 

Weber Beamix Cementgebonden dekvloeren

Bij Weber Beamix zijn vier leermodules ontwikkeld in samenwerking met de trainers van het Saint-Gobain Training Center en digital marketeer van Weber Beamix. Het zijn interactieve online modules over cementgebonden dekvloeren, ontwikkeld in H5P. Zo zijn er interactieve video’s, quizzen en gifjes gebruikt om de betrokkenheid van deelnemers te vergroten.

De modules zijn gericht op leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs en de professionalisering van het huidig bouwpersoneel. Na het voltooien van de online modules is het mogelijk om de theorie in de praktijk toe te passen tijdens een fysieke training in het Saint-Gobain Training Center in Eindhoven.

Deelnemers die de modules succesvol afronden, ontvangen een digitale badges die zij kunnen delen op LinkedIn. De ontwikkeling van de badges is binnen het project gedaan in samenwerking met Afdeling Weten.

 

CyBe Construction

Sweeburg is betrokken geweest bij de ontwikkeling van lesmateriaal voor CyBe Construction. In samenwerking met Afdeling Weten en Cybe, is lesmateriaal ontwikkeld over 3D beton printen voor mbo studenten niveau 2, 3 en 4. Docenten en studenten van Bouwmensen en De Leijgraaf uit Oss hebben input geleverd in dit project, waardoor het lesmateriaal voldoet aan de leerbehoefte van studenten. Door de input van docenten, is het ontwikkelde lesmateriaal gebruiksvriendelijk én voldoet het aan de wensen en eisen van de mbo docenten.

Bijdrage van Sweeburg 

De bijdrage van Sweeburg is:

  • Ontwikkeling van e-learning modules in authoring tools en leermanagementsystemen:
    • Moodle
    • H5P
    • iSpring Suite
  • Projectmanagement van e-learning ontwikkeling.