Maak leren voor medewerkers
leuk én persoonlijk!

Sweeburg helpt organisaties met goed advies, ontwikkeling van leermomenten en
soepele implementaties begeleid door training & coaching. We maken krachtige
leermomenten die leuk én persoonlijk zijn voor medewerkers en die mensen en
organisaties beter laten presteren!

Sweeburg 10 jaar!

10 jaar krachtige leermomenten:
het succes voor mens en organisatie

Met grote vreugde en trots delen wij het heuglijke nieuws dat Sweeburg dit jaar zijn 10-jarig bestaan viert! Het is een reis geweest vol uitdagingen, groei en bovenal, de verwezenlijking van vooruitstrevende opdrachten bij zowel grote als kleine bedrijven in diverse sectoren en overheid.

 

In de afgelopen tien jaar hebben we als  Sweeburg bijgedragen aan…

HRD specialisten
die organisaties helpen groeien

Wij zetten onze kennis en ervaring op het gebied van HR-Development in om te
komen tot nieuwe, krachtige leermomenten.

Onze specialisten maken uitgebreide analyses van de leerbehoeftes om zo tot de beste oplossingen te komen.

 • Leerstrategie vaststellen
 • Leercultuur ontplooiing
 • Leer-ontwikkelmethodes

Volledige ontzorging op het gebied van de ontwikkeling van leermo-menten. Altijd krachtig en op maat.

 • Ontwikkeling leerconcepten
 • Digitale realisatie
 • Contentcreatie

Soepele implementaties van leer momenten door het trainen van medewerkers binnen de organisatie.

 • Training
 • Coaching
 • HRD detachering

Dit is wat wij doen

Wij bouwen een gezonde leercultuur: Gezonde vervangen door ander woord. Of geen ander woord omdat de reden erachter verschillend kan zijn. Een organisatie kan de prestatie of kwaliteit willen verbeteren of het werkplezier verhogen.

Wij bouwen een gezonde leercultuur in organisaties.

Wij ontwikkelen opleidingen en trainingen voor organisaties.

Wij trainen en coachen medewerkers en leidinggevenden.

Wij vertalen de onderwijsvisie van (mbo-)scholen naar curriculum en lesmateriaal.

Wij maken docenten vakbekwamer.

Dit is wat het oplevert

Werken aan het versterken van een lerende organisatie resulteert in meer bevlogen collega’s,
hogere werktevredenheid, betere samenwerking, meer productiviteit,
vakbekwamere medewerkers, verbeterde leeropbrengsten, grotere klanttevredenheid
en ga zo maar door…

Jullie medewerkers ontwikkelen zich goed mee met de
ontwikkeling van de organisatie!

Werknemers hebben beschikking tot ontwikkel methodes
om goed door te kunnen groeien!

Medewerkers worden ondersteund met het eigen maken
van hun persoonlijke ontwikkeling.

Weet of iemand geschikt is voor een functie binnen jullie
organisatie.

Weet of mensen mee kunnen en willen, binnen jullie ver-
anderende organisatie.

Terugkerende problemen & foutieve communicatie binnen
de organisatie worden voorkomen.

Jullie medewerkers ontwikkelen zich goed mee met de
ontwikkeling van de organisatie!

Werknemers hebben beschikking tot ontwikkel methodes
om goed door te kunnen groeien!

Medewerkers worden ondersteund met het eigen maken
van hun persoonlijke ontwikkeling.

Medewerkers worden ondersteund met het eigen maken
van hun persoonlijke ontwikkeling.

Medewerkers worden ondersteund met het eigen maken
van hun persoonlijke ontwikkeling.

Medewerkers worden ondersteund met het eigen maken
van hun persoonlijke ontwikkeling.

Waarmee kunnen wij helpen?

Voor wie

Wij helpen organisaties hun ambities te realiseren. Met krachtige leermomenten
bieden wij mensen, en daarmee organisaties de mogelijkheid, zich constant
te ontwikkelen. Waar de toekomst ook ligt.

Overheden

Wij helpen overheden met hun vraag naar ontwikkeling van krachtige leermomenten.

Onderwijsinstellingen

Wij helpen onderwijsinstellingen met krachtige leermomenten voor een sterk onderwijs.

Bedrijven

Wij helpen bedrijven hun mensen te ontwikkelen met krachtige leer momenten.

Overheden

Wij helpen overheden met hun vraag naar ontwikkeling van krachtige leermomenten.

Onderwijsinstellingen

Wij helpen onderwijsinstellingen met krachtige leermomenten voor een sterk onderwijs.

Bedrijven

Wij helpen bedrijven hun mensen te ontwikkelen met krachtige leer momenten.

Onze visie

Krachtige leermomenten:
het succes voor mens en organisatie

Een belangrijk leermoment blijft je vaak bij. Het verandert je leven: soms radicaal, vaker met een subtiel tikje in de goede richting. Soms filosofisch, vaker heel concreet en vakinhoudelijk. Sweeburg is gefascineerd door die vele formele en informele leermomenten. Wij creëren ze voor onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden, in de vorm van curriculum en lesmateriaal tot organisatieadvies. Zo dragen wij bij aan het succes en geluk van de mensen die er werken en studeren.

Oplossingen

Wij zetten onze kennis en ervaring in om te komen tot nieuwe, creatieve
oplossingen die mensen beter laten presteren.

INTERNE BEDRIJFSSCHOLEN
Leidt medewerkers binnen uw organisatie op tot gekwalificeer-
de competente medewerkers.

LOOPBAAN- EN COMPETENTIEONTWIKKELING
Met programma’s helpen we organisaties om hun medewerkers zich te laten ontwikkelen. Zo blijven ze langer productief, wendbaar, gemotiveerd en betrokken. De competenties kunnen (digitaal)gemonitord worden om de vorderingen bij te houden.

BLENDED EN E-LEARNING
Wij adviseren graag over de juiste mix van werkplekleren, online leren en toetsen. Zodat mensen leren met plezier, waar en wanneer het hen het beste uitkomt.

LEEROMGEVINGEN
We inventariseren wensen en eisen aan digitale leeromgevingen. We benchmarken veel gebruikte LMS-systemen en adviseren de keuze er in. Als LMS Moodle experts verzorgen we verregaande implementaties en trainingen.

INTERACTIEF LEERMATERIAAL
Wij maken leren leuk en persoonlijk, door leerprocessen optimaal in te richten. We gebruiken daarvoor innovatieve methodes doe het leermateriaal interactief maken.

Cases

Badges en modulair onderwijs

Nova College heeft Sweeburg gevraagd om onderwijskundige ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en implementatie van badges binnen de Business School op alle niveaus: functioneel beheer, docenten, key-users en opleidingsmanagement.

Backward Design: Het creëren van een effectieve leerlijn in het MBO-onderwijs

Wij door het Nova College gevraagd een workshop te verzorgen over handvatten voor curriculum-ontwikkeling voor docenten. Het doel was om docenten handvatten aan te bieden voor het ontwerp van hun eigen leerlijnen.

Certificaat Maatschappelijke Diensttijd

Aan ons is de opdracht verstrekt om in beeld te brengen wat allemaal nodig is om te komen tot een landelijk certificaat "Maatschappelijke Diensttijd". Voorbereiding, ontwikkeling en testen is onderdeel van de opdracht.

Professionaliseren, Leren en Verbeteren (PLV) mechanisatiebedrijf

Om de kennisuitwisseling, communicatie en het samenwerken op andere terreinen dan de directe werkopdracht van een klant te optimaliseren hebben we de Professioneel Leren en Verbeteren methodiek ontwikkeld en toegepast.

Contentontwikkeling Bouwmensen Oss en Amersfoort

Sweeburg is sinds 2019 betrokken bij het MKB-idee van Bouwmensen voor de ontwikkeling, ondersteuning en implementatie van leermodules.

Onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen

Binnen BIM5 ontwikkelen we onderwijs voor toekomstbestendige vakmensen, delen kennis, inspireren en enthousiasmeren. We werken aan nieuwe opleidingen, creëren leerwerkplekken en inspirerende leeromgevingen, organiseren inspiratie-evenementen, kennissessies, gastcolleges en ga maar door.

Onderzoek Anders inrichten van werk

In opdracht van een scholingsfonds voerde Sweeburg een praktijkonderzoek uit onder mechanisatiebedrijven. Het gezamenlijke doel is om het vakmanschap in de branche naar een hoger plan te tillen.

Opstarten en ontwikkelen van een Moodle-omgeving zorgnetwerk

Sweeburg is sinds 2017 betrokken bij de ontwikkeling van de Moodle-omgeving van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Er ligt een behoefte bij de overige acute zorgnetwerken om een dergelijke digitale omgeving op te zetten.

Duurzaam leren in de mechanisatie branche

Samen in Beweging. Een pilotproject met 14 bedrijven uit de mechanisatietechniek. Het doel: inhoud geven aan visie en beleid voor duurzame inzetbaarheid. Elk bedrijf doorliep een maatwerktraject en boekte resultaat op gebied van bewustwording, ontwikkeling en activering.

Contentontwikkeling Bouwmensen Nijmegen

Bouwmensen Nijmegen en Mullerbouw zijn de initiatief nemers van het MKB-idee 'Open source kennisplatform voor de bouw. Sweeburg is hier sinds 2019 bij betrokken, waarbij zij online leermodules hebben ontwikkeld in sa menwerking met toeleveranciers uit de bouw.

Passie voor technologie

Bij Sweeburg hebben we een passie voor technologie. Door de goede samenwerking tussen HRD-specialisten, projectmanagers en digitale creatievelingen in combinatie met moderne technologieën creëren we sneller betere en krachtigere leermomenten.

MOODLE

 • Een modulaire open source leeromgeving
 • Mogelijkheid voor veel vormen van online leren
 • Forums, opdrachten, testen, chats, enz.

H5P

 • Veelzijdige e-learning tool
 • Interactieve scenario’s mogelijk
 • Goede contentbeheer functionaliteiten

OFFICE 365 PAKKETTEN

 • Veel mogelijkheden (Word, Excel, Powerpoint, … )
 • Binnen bestaande omgevingen
 • Geen investering in de software nodig

ISPRING SUITE

 •  E-learning software gebaseerd op dia’s
 •  Curssusen, dialoogsimulaties, videocolleges, etc
 •  Voor interactief leermateriaal